Csabahús klobásy

Tradiční čabajské klobásy jsou výrazem unikátní kombinace odborných znalostí, historie a ideálních geografických podmínek. Tradice uzenářské výroby sahá až do 19. století, kdy vznikla jejich charakteristická chuť. Každá Csabahús klobása je vyrobena z vepřového masa vynikající kvality, především z masa a špeku jatečních sviní.

Barvy plné života jim propůjčuje paprika a tradiční technologie uzení. Csabahús výrobna založená v roce 1977 pokračuje ve stoleté tradici a odbornosti. Klobásy se dodnes udí originálním způsobem na pravém bukovém dřevě. Díky tomu získávají čabajské klobásy svoji nezaměnitelnou plnou chuť a aroma. Proces uzení a sušení trvá – v závislosti na typu klobásy – 2 až 6 týdnů, v jejich průběhu klobása ztratí až jednu čtvrtinu své původní váhy. Celý proces vyžaduje zvýšenou pozornost, odborné znalosti a vášeň, aby v konečném součtu splňovala každá čabajská klobása ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Čabajská klobása je slavným maďarským produktem, který ztělesňuje hodnoty nejen příslušné oblasti, ale celé země. Evropská komise uznala dne 18. června 2010 svým nařízením č. 531/2010/EU tuto skutečnost zařazením názvu „Csabai kolbász / Csabai vastagkolbász (Čabajská klobása / Čabajská hrubá klobása“) do seznamu „chráněných označení původu“ a „chráněných zeměpisných označení“. Čabajská klobása a čabajská hrubá klobása vyráběná domácím způsobem firmou Kaiser Food je tak pyšným vlastníkem šesti maďarských a Evropskou komisí registrovaných chráněných zeměpisných označení (PGI).

...